Fostech i Oslo – Strategisk Råd

Innovasjon Norge fikk i januar 2017 i oppdrag å styrke Norges grønne, offensive profil for å sikre økt eksport, flere samhandlingsarenaer og gjøre Norge til et mer attraktivt land å investere i.  En viktig kanal for å nå frem til de internasjonale markedene, er å lage et digitalt utstillingsvindu for å vise fram norske grønne og bærekraftige løsninger, inspirert av det danske State of Green. Målet er samtidig å ta en tydelig posisjon som pionér på bruk av ny teknologi for å løse verdens klima-/miljøutfordringer.

 

 

Et slikt digitalt utstillingsvindu skal også fungere som en matchingtjeneste. Dette innebærer at tjenesten skal koble eksisterende norske løsninger mot internasjonale behov, og samtidig være en møteplass for utvikling av nye løsninger. På denne måten skal tjenesten både bidra til økt eksport og økt innovasjon. Målgruppene for tjenesten vil være utenlandske innkjøpere, investorer og samarbeidspartnere. Tjenesten vil også være en viktig støtte for Team Norways eksportarbeid i de internasjonale markedene.

Konseptet er presentert for flere eksterne aktører, herunder DNV GL, Zero, Norsk Industri, Forskningsrådet, Rederiforbundet og samtlige klynger på Vestlandet. Tilbakemeldingene har vært unisont positive. Det har også vært gjennomført en innledende dialog med de store eksportbedriftene om fremtidig organisering, finansiering og drift av en operativ løsning. Statoil, Statkraft, Yara og Kongberg-gruppen har blant annet deltatt på disse møtene. Denne dialogen følges opp nå hvor vi skal etablere et Strategisk råd for å få bistand til utvikling av en fremtidig forretnings-/finansieringsmodell.

Første versjon av tjenesten blir lansert under innovasjonstalen den 31. mai 2018. Da vil det digitale utstillingsvinduet være på plass med en bred presentasjon av løsninger, foreløpig innenfor ren energi og havnæringene. Målet er å ha en full operativ koblingstjeneste i 2019.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *